- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - http://www.trgp.org.pl -

Materiały ze spotkań informacyjnych

Poniżej została udostepniamy prezentację ze spotkań informacyjnych w ramach projektu „inicjuj z FIO”.

Prezentacja ze spotkań