„Inicjuj z FIO” – informacja

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków na mikrodotacje do 5 tyś. zł zostaną ogłoszone po 15 marca 2015 r.