- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - http://www.trgp.org.pl -

„Inicjuj z FIO” – termin oceny

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że wyniki oceny złożonych wniosków na mikrodotacje zostaną opublikowane dnia 25 marca 2015 r.