Wydłużenie terminu V naboru wniosków – śląskie i opolskie

Informujemy, że w ramach V naboru wniosków w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru do dnia 1 kwietnia 2019 do godz. 24:00

Pozostałe warunki projektu i V naboru wniosków pozostają niezmienne.