Realizacja zadań CWOP

W ramach realizacji projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Rozwoju ogłasza nabór na drugie, „Szkolenie dla Liderów Lokalnych”.

    W ramach realizacji projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Rozwoju ogłasza nabór na drugie, „Szkolenie dla Liderów Lokalnych”. Będzie to 30 – godzinne szkolenie dla grupy 20 osób, liderów lokalnych z terenów wiejskich woj. kujawsko – pomorskiego. Szkolenie rozpocznie się w listopadzie 2007 i odbywać się będzie w Płużnicy siedzibie TRGP. Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym. Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu proszone są o kontakt z biurem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych osobiście lub pod nr tel. 687 39 09. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej ilości osób chętnych, liczyła się będzie kolejność zgłoszeń.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działające przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica, informuje, że dnia 3 października br. rozpoczyna „Szkolenie dla Liderów Lokalnych”. Szkolenie realizowane będzie w grupie 20 – osobowej w Szumiłowie. Szkolenie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007.

Trwa realizacja projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – CWOP, którego działania wspiera Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007. Dzięki dofinansowaniu projektu, CWOP zorganizowało „Forum dyskusyjne” dnia 19.09.2007 dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W trakcie Forum omawiano i analizowano osiągnięcia i potrzeby oraz porażki organizacji i samorządów. CWOP od początku realizacji projektu prowadzi doradztwo dla liderów ze środowisk wiejskich i miejskich z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego chcących działać na rzecz aktywizacji mieszkańców w swoich środowiskach lokalnych.