Dofinansowanie z Ministerstwa

Od 2 sierpnia 2005 roku działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspiera Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to kolejna dotacja pozyskana z funduszy zewnętrznych na działalność Centrum. W ramach udzielonego wsparcia Centrum prowadzi szkolenia, warsztaty aktywizujące, udziela doradztwa i wsparcia wszystkim członkom i przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz osobom chcącym rozszerzyć swoją wiedzę na temat trzeciego sektora.