Finansowe wsparcie z Ambasady Kanady

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica otrzymało dofinansowanie z Ambasady Kanady na kontynuację projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – doradztwo i organizację szkoleń dla liderów grup lokalnych z terenów wiejskich w ramach Kanadyjskiego programu współpracy technicznej z Polską.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa nieprzerwanie już od 2002 roku. Początkowo realizację projektu wsparła Ambasada Amerykańska w Warszawie, która dofinansowała działania Towarzystwa związane z merytorycznym wsparciem trzeciego sektora. Uzyskana wtedy dotacja przeznaczona została na organizację szkoleń, konferencji i prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji dla liderów i członków organizacji pozarządowych, z terenów wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego.

Dzięki tej inicjatywnie umocnił się niewątpliwie trzeci sektor w regionie, powstało wiele nowych organizacji pozarządowych. Był to w naszym środowisku ogromny sukces, a w związku z dalszym tak dużym zainteresowaniem działalnością Centrum, postanowiliśmy wystąpić tym razem do Ambasady Kanady o dofinansowanie dalszej działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli i członków organizacji.

W ramach projektu, za otrzymane środki z Ambasady Kanadyjskiej przeprowadzone zostaną trzy, czterdziestogodzinne szkolenia dla liderów lokalnych ze środowisk wiejskich oraz prowadzone będzie stałe doradztwo i punkt informacji dla organizacji pozarządowych. Systematycznie dostarczać również będziemy lokalnym organizacjom aktualne informacje o zmianach prawnych, organizowanych szkoleniach, o ogłoszonych konkursach grantowych, wydawanych publikacjach, o możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów. Przeprowadzimy dwa spotkania Forum dyskusyjne przedstawicieli różnych organizacji. W trakcie Forum obywać się będzie wymiana doświadczeń, omawiać i analizować będziemy swoje osiągnięcia, ale także porażki i ich przyczyny. Na bieżąco w środowiskach lokalnych uczestników projektu, w miarę potrzeb, prowadzić będziemy dla społeczności lokalnej warsztaty aktywizujące. Wspomagać będziemy ich w budowaniu aktywności lokalnej i w tworzeniu klubów, organizacji oraz stowarzyszeń.

W ramach realizacji projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Rozwoju ogłasza nabór na szkolenia pt. ,,Planowanie projektów i pisanie wniosków o dotację”. Będą to czterdziestogodzinne szkolenia dla trzech grup dwudziestoosobowych, liderów lokalnych z terenów wiejskich woj. kujawsko – pomorskiego. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się już 9 listopada – I grupa, kolejne rozpoczną się 19 listopada dla II grupy oraz 7 stycznia 2005 roku dla III grupy.
Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Mariuszem Bartosikiem koordynatorem projektu w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych osobiście lub pod nr tel. 687 39 09, 0 6…. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej ilości osób chętnych, będzie się liczyła kolejność zgłoszeń.