CWOP

Od 1 października 2002 roku przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica działa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zadania Centrum:
– Rozpowszechnianie informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowiskach lokalnych,
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także organami administracji państwowej          i samorządowej,
– Publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, broszur, ulotek, itp.
– Wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami,
– Prowadzenie szkoleń dla liderów lokalnych.