Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w związku z realizacją projektu „Organizacja cyklu trzech imprez lokalnych w gminie Płużnica” prowadzi zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następujących usług:

  1. wykonanie dzieła w postaci przeprowadzenia 2 godzin warsztatów szkoleniowych w grupach pt. „Jak przygotować platformę pokazową” wraz z przygotowaniem prezentacji pt. „Przykłady platform pokazowych, wyposażenie i dekoracje”
  2. wykonanie dzieła w postaci przeprowadzenia 4 godzin warsztatów szkoleniowych w grupach pt. „Jak przygotować platformę pokazową” oraz przygotowanie planu promocji sołectwa przez „wozy sołeckie”
  3. wykonanie dzieła w postaci: – opracowania projektu graficznego plakatu format A3, ogłoszenia prasowego i na stronę internetową, na festyn w 2013 roku – kwota 500 zł brutto – opracowania projektu graficznego ulotki na jarmark w 2013 roku – kwota 250 zł brutto – opracowania projektu graficznego plakatu format A3, ogłoszenia prasowego i na stronę internetową, na jarmark w 2013 roku – kwota 500 zł brutto – opracowania projektu graficznego ulotki na jarmark w 2014 roku – kwota 250 zł brutto – opracowania projektu graficznego plakatu format A3, ogłoszenia prasowego i na stronę internetową, na jarmark w 2014 roku – kwota 500 zł brutto
  4. wykonanie dzieła w postaci obsługi toalet (przygotowanie, obsługa w trakcie trwania jarmarku oraz sprzątanie po jarmarku) podczas dwóch jarmarków

Wykonania zamówienia odbędzie się w terminie podanym przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Projekt „Organizacja cyklu trzech imprez lokalnych w gminie Płużnica” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Małe projekty” PROW 2007 – 2013

Oferty na leży składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica do dnia 24 kwietnia 2013 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – 100% CENA

Dodatkowe informacje udziela Anna Szatkowska pod numerem telefonu 56 687-39-09

Wzór oferty 1

Wzór oferty 2

Wzór oferty 3

Wzór oferty 4