Środki na „Promocję i rozwój markowych produktów”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – wsparcie dla MŚP.

Nabór wniosków potrwa do dnia 8 lipca 2013 r. w sposób ciągły do wyczerpania 130% alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.
Szczegóły:
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/konkursy/ogloszenia/os-priorytetowa-5/czytaj/items/oglaszamy-konkurs-w-ramach-dzialania-55-promocja-i-rozwoj-markowych-produktow-konkurs-nr-rpowkp-108v552013.html