Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” – konkurs dla MMŚP

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o możliwości dofinansowania projektów   w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,  Programu Innowacyjna Gospodarka.

   O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Projekty należy składać w terminie od 17 do 28 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Szczegółowe informacje:

http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rusza_nabor_wnioskow_do_Dzialania_82_POIG_170613.aspx