Zapytanie ofertowe

   Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego (nr Projektu POKL.05.04.02-00-H18/13) zaprasza do składania ofert dotyczącego wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i przerw kawowych dla uczestników 6 szkoleń.

Szczegóły zapytania ofertowego w złączniku zapytanie ofertowe

Załączniki do oferty

Formularz oferty zał.1

Oświadczenie reprezentacji zał. 2

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zał. 3

Zapytanie ofertowe