Rekrutacja

W dniach 19-23.03.2014 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało wizytę studyjną do Gruzji, w ramach projektu „Social Slow Food: Produkt regionalny szansą na trwałą aktywizację społeczną i zawodową upośledzonych i wykluczonych”. Wizyta miała na celu zrekrutować uczestników staży i szkoleń pt.„Ekonomia społeczna w praktyce”, które będą miały miejsce w lipcu 2014 roku w Polsce.

Eksperci z Polski gościli w Ośrodku TEMI, która skupia i aktywizuje zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne umysłowo oraz osoby z grup de faworyzowanych. Podczas pobytu w Gremi opracowano także analizę wykonawczą oraz strategię 5 produktów żywnościowych, które zostaną wypromowane na targach żywności ekologicznej w październiku tego roku w Tbilisi.

   Nowe strategie marketingowe, produkcji wyrobów lokalnych, modeli ich sprzedaży, promocji ekologicznej żywności i rolnictwa, będzie miała wpływ na zwiększenie samodzielności finansowej ośrodka oraz większej aktywizacji zawodowej i społecznej jej podopiecznych.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.