Zapraszamy na szkolenie

Z A P R O S Z E N I E
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do udziału
w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS
„Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 01.07.2014 r. – 02.07.2014 r., 20.07.2014 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Grucie
Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych;
grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP i innych z całej Polski.
Każdemu z uczestników zapewnione zostanie wyżywienie i materiały szkoleniowe.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 25 czerwca 2014 r. za pośrednictwem:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Jolanta Kurkowska
87-214 Płużnica
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail j.kurkowska@trgp.org.pl oraz pod nr telefonu 56 687 39 09. Osoba odpowiedzialna Jolanta Kurkowska Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione za pośrednictwem e-mail, bądź telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie na szkolenie