Mikrodotacje do 5 tysięcy złotych

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do ubiegania się o granty w ramach projektu pt.„Inicjuj z FIO”.

   W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5000 zł. na oddolne inicjatywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

    Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptacją lokalu, podniesieniem kwalifikacji członków/wolontariuszy, kosztów osobowych związanych o obsługą księgową, prawną lub informatyczną oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dla kogo?:

  • grupy nieformalne – (min. 3 osoby) wspólnie realizujące lub zamierzające realizować działania w sferach pożytku publicznego
  • młode organizacje pozarządowe – wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy samopomocowe – zespół osób aktywnie działających na rzecz pokonywania problemów i zmiany warunków życia członków swojej grupy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja projektu potrwa do 2016 roku i w ciągu tego czasu przeprowadzimy trzy nabory wniosków.

Jedna organizacja bądź grupa nieformalna będzie mogła złożyć jeden wniosek w roku.

Ponadto organizowane będą spotkania informacyjno-promocyjne w okresie 25.06-07.07 2014 r. we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Szczegóły dotyczące terminów ogłaszanych konkursów wraz z regulaminem zostaną opublikowane na stronie internetowej www. trgp.org.pl. jeszcze w czerwcu 2014 roku.

Operatorami grantów w województwie kujawsko-pomorskim są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK obsługiwać będzie beneficjentów z powiatu: aleksandrowskiego, bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, włocławskiego.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica z powiatu: brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich