Szkolenia w Gruzji

W dniach 08.07- 14.07.2014 Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizowało kolejny etap projektu pt. „Social Slow Food: Produkt Regionalny Szansą na Trwałą Aktywizację Społeczną i Zawodową Upośledzonych i Wykluczonych” z partnerem gruzińskim ośrodkiem TEMI w Gremi rejon Kacheti w Gruzji.

 

W ramach wyjazdu przeprowadziliśmy wykłady i warsztaty dotyczące przygotowania i dystrybucji produktów lokalnych wytwarzanych w tym ośrodku. Szkolenia mają przyczynić się do aktywizacji i powrotu na rynek pracy osób wykluczonych społecznie. Mieszkańcy i kadra TEMI zapoznali się także z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Polski.

Warsztaty w ośrodku TEMI prowadzi Mirosława Tomasik

Realizując ten etap, ze środków projektu, doposażyliśmy ośrodek w maszyny i urządzenia niezbędne do wytwarzania produktów lokalnych. Uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami komercjalizacji produktów lokalnych realizowanymi przez przedsiębiorstwa społeczne.

 

Szkolenie w ośrodku TEMI