- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Wyniki konkursu „INICJUJ Z FIO” uzupełnione

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza uzupełnioną listę rankingową o dodatkowe dane takie jak nazwa grupy/organizacji aplikującej i tytuł projektu.

Wyniki konkursu