WYNIKI KONKURSU „INICJUJ Z FIO”

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków ogłasza ostateczne wyniki konkursu na inicjatywę lokalną w ramach projektu „INICJUJ Z FIO”.

   Informujemy, że na konkurs wpłynęło 124 wnioski. Odrzucono formalnie 24 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 100 wniosków. Dofinansowanie otrzymują 42 wnioski znajdujące się na najwyższych miejscach listy na podstawie średniej ocen przyznanych przez członków Komisji Oceny Wniosków.

   Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Pkt. IV. Sposób wyłaniania Grantobiorców. Kryteria Merytoryczne pkt. 12 „Od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. Decyzje Zarządów Operatorów są ostateczne”.

   Ze względu na ochronę danych osobowych szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu, miejsca na liście rankingowej, kwoty dofinansowania i procedury podpisania umowy otrzymają Państwo e-mailem.

   Od dnia 20.08.2014 roku€“ ukazanie się listy rankingowej na stronie internetowej, kwalifikowane są wydatki wskazane w budżetach i zaplanowane działania.

  W przypadku oszczędności w projekcie dofinansowanie otrzymają kolejne organizacje grupy nieformalne zgodnie z miejscem zajmowanym na liście rankingowej.

do pobrania Lista rankingowa