Zakończono nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO”

Wpłynęło dotychczas 289 wniosków.

Informujemy, że względu na dużą ilość wniosków o mikrodotacje, a także dużą ilość uzupełnień braków formalnych Operatorzy zmuszeni są do wydłużenia czasu trwania oceny merytorycznej wniosków. W związku z tym ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do dnia 25.08.2014. Wydatki dofinansowanych projektów będą kwalifikowalne od 14 sierpnia. Odpowiedzialność za decyzje o rozpoczęciu realizacji projektów przed ogłoszeniem listy rankingowej spoczywa na wnioskodawcach.