Zapraszamy na szkolenie

Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS

„Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2014 r.

w Hotelu Rad
ul. Chełmińska
144 86-300 Grudziądz

Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych; grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP i innych. Każdemu z uczestników zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 16:00
Osoba do kontaktu: Jolanta Lewandowska Tel. 726 088 408 lub 56 687 39 09 Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie na szkolenie