Gminne Forum Organizacji Pozarządowych

    Kolejny raz w naszej gminie mogliśmy wziąć udział w Gminnym Forum Organizacji Pozarządowych. Forum zostało zorganizowane w dniu 19.09.2014 roku w Płużnicy w Gospodzie przy Piecu przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wspólnie z Gminą Płużnica.

   Spotkania te są doskonałym miejscem aby przedstawiciele organizacji pozarządowych w naszej gminie mogli mówić otwarcie o swoich sukcesach i osiągnięciach ale i problemach.

   Elżbieta Wisniewska – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w naszej gminie omówiła jak ta współpraca układała się dotychczas, natomiast Mirosława Tomasik – Prezes TRGP, zaprezentowała plan współpracy na 2015 rok.

  Zaprezentowany został niedawno utworzony portal gminny, który odpowiada na potrzeby konsultacji i wzajemnego informowania się samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, o swoich planach, zamierzeniach i kierunkach działania. Zapraszamy do odwiedzania portalu pod adresem: ngo.pluznica.pl
   Forum Gminne zostało przeprowadzone w ramach projektu „Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnicą i Gruta”.