Wymiana informacji na „portalu”

W ramach projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” utworzone zostały 2 portale gminne, na potrzeby konsultacji i wzajemnego informowania się samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi o swoich planach, zamierzeniach i kierunkach działania.

Zapraszamy do korzystania z portali gminnych, dzielenia się z nami wydarzeniami oraz cennymi uwagami pod adresem:

ngo.gruta.pl
ngo.pluznica.pl