- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” to usługa skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w trakcie usługi Klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca.

Maksymalny czas trwania usługi doradczej dla jednego Klienta wynosi 40 godzin. Z usługi doradczej klient może skorzystać więcej niż raz, jednak nie może przekroczyć łacznie 40 godzin.

Usługi doradcze są dofinansowane w 90% i stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy, 10% stanowi wkład własny przesiebiorcy – 12 zł netto za godzinę doradztwa.

Usługa realizowana przez Doradcę PK KSU składa się z dwóch etapów:

Usługi mogą być świadczone w ramach pięciu modułów: