EVENT w TBILISI

Wiedza praktyczna jak i teoretyczna przekazywana uczestnikom projektu z TEMI w Gremi rejon Kacheti w Gruzji miała zostać zweryfikowana podczas realizacji kolejnego etapu projektu:” Social Slow Food: Produkt Regionalny Szansą na Trwałą Aktywizację Społeczną i Zawodową Upośledzonych i Wykluczonych” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski.

Weryfikacja miała polegać na przygotowaniu i przeprowadzeniu eventu promocyjnego w stolicy Gruzji – Tbilisi.

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostały przetwory i wytwory kulinarne przygotowane przez ośrodek w Temii.

Na spotkanie i degustację przedstawionych produktów zaproszono bardzo wielu gości z Ambasadorem RP w Gruzji na czele.

Przywitanie gości oraz krótkie przemówienie Koordynatora projektu Mirosławy Tomasik ( drugi od prawej Ambasador RP w Gruzji)

Po uroczystym przywitaniu nastąpiła degustacja oraz zakup wybranych produktów na przygotowanych stoiskach.

Degustacja produktów
Impreza ta w odczuciu zarówno naszym jak i Pana Ambasadora była bardzo dużym sukcesem w realizacji tego projektu. Informacja o powyższym wydarzeniu zamieszczona została na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tbilisi