Punkt konsultacyjny KSU

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od dnia 20 października 2014 r. prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.