Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Trwa realizacja projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – CWOPTrwa realizacja projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – CWOP, którego działania wspiera Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007. Dzięki dofinansowaniu projektu, CWOP zorganizowało „Forum dyskusyjne” dnia 19.09.2007 dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W trakcie Forum omawiano i analizowano osiągnięcia i potrzeby oraz porażki organizacji i samorządów. CWOP od początku realizacji projektu prowadzi doradztwo dla liderów ze środowisk wiejskich i miejskich z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego chcących działać na rzecz aktywizacji mieszkańców w swoich środowiskach lokalnych.