„Inicjuj z FIO” 2014 – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dwie grupy z listy rankingowej konkursu ogłoszonego w czerwcu 2014 r. będą mogły zrealizować swoje projekty w ramach programu „Inicjuj z FIO”:
1.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bielawy otrzymało grant w wysokości 5.000 zł (1.810,70 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 3.189,30 zł w ramach projektu „Inicjuj z FIO”) na zakup sprzętu na potrzeby swojego stowarzyszenia.
2.    Grupa nieformalna złożona z mieszkańców Linowa i Grudziądz otrzymała grant w wysokości 3.814,30 zł (3.189,30 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 625 zł z oszczędności w ramach projektu „Inicjuj z FIO”). W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty wokalno-artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowane zostaną dwa koncerty.

Projekt „Inicjuj z FIO” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

fiologo UM