Zaproszenie na szkolenie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór na dwudniowe szkolenie „Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rozwoju i wsparcia trzeciego sektora”, które odbędzie się w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie w terminie 17-19.03.2015 r.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych
z Gmin Gruta i Płużnica.

Szczegółowe informacje w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy Gmina Gruta

Formularz zgłoszeniowy Gmina Płużnica