„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 15.02.2015 roku realizuje projekt pt: „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Zadanie realizowane będzie do 15 grudnia tego roku i współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Gminy Płużnica w ramach otwartego konkursu ofert.

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy poprzez doradztwo w zakresie finansów, księgowości, aspektów prawnych oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych przez członków organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych którzy chcą skorzystać z doradztwa lub innej pomocy zapraszamy do biura TRGP codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

„Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica”