II Projekt partnerski TRGP i TEMI

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica po raz drugi realizuje projekt wspólnie z Ośrodkiem Temi w Gruzji. Tegoroczny projekt „Social Sloow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych” ma na celu:

  1. Wsparcie produkcji w modelu przedsiębiorczości społecznej aktywizującej niepełnosprawnych na wsi poprzez ustanowienie szlaku kulinarno-rowerowego i działalność letniej restauracji
  2. Rozszerzenie i utrwalenie oferty aktywizacji społeczno-zawodowej i rehabilitacji dla mieszkańców TEMI, dzięki udziałowi w procesie produkcji i sprzedaży wyrobów regionalnych
  3. Zwiększenie stabilności finansowej ośrodka TEMI dzięki sprzedaży produktów i działalności letniej restauracji
  4. Wsparcie programowe pomocowej organizacji pozarządowej w Kachetii oraz podniesienie kompetencji zarządczych, merytorycznych, terapeutycznych jej kadr
  5. Ograniczanie izolacji i zwiększanie integracji społecznej podopiecznych.

Projekt realizowany będzie w okresie Od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.