Partnerstwo lokalne

W dniach 18-19 marca 2015 przedstawiciele administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica uczestniczyli w szkoleniu pt. „Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rozwoju i wsparcia trzeciego sektora”.

Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z zakresu: czym jest Partnerstwo lokalne, zasady budowania Partnerstw, interesariusze Partnerstwa, zasady na jakich powinno się opierać Partnerstwo oraz formy współpracy Partnerstwa.

Szkolenie odbyło się w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie i było częścią zadań realizowanych w ramach projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”.

Projekt finansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest od 01.11.2013 do 30.06.2015 r.