Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Płużnica

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 15.02.2015 roku realizuje projekt pt: „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Płużnica”. Zadanie realizowane będzie do 15 grudnia 2015 roku i współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Gminy Płużnica w ramach otwartego konkursu ofert.

Projekt ma na celu wzrost aktywności społecznej 40 osób starszych (priorytetowo w wieku 60 +) w gminie Płużnica poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz wzrost integracji międzypokoleniowej poprzez organizowane spotkania (40 osób).