Wizyta w Gruzji

W dniach 30.04.2015 – 04.05.2015 odbyła się wizyta studyjna w ośrodku Temi w Gruzji. Wyjazd ten przygotowuje zarówno partnera gruzińskiego jak i polskiego do realizacji projektu „Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka w Temi. Dotacja uzyskana została z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wyjazd miał na celu omówienie podstawowych założeń projektu jak i podział obowiązków podczas ich realizacji na poszczególnych partnerów. Główne działania to, to wyposażenie i uruchomienie sezonowej restauracji w Temi, oraz przygotowanie, oznakowanie i uruchomienie trzech tras rowerowych w okolicach ośrodka, wraz z wypożyczalnią rowerów.

Projekt zakłada także przygotowanie mobilnej aplikacji i punktu dostępu do internetu dla korzystających z wypożyczalni.

Podczas spotkań przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.