Czy sześćdziesiąt czy też naście zawsze wspólne integracje

Od 1 kwietnia 2015 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło realizację projektu pt. „Czy sześćdziesiąt czy też naście zawsze wspólne integracje”. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 osób w wieku powyżej 60 lat z terenu Gminy Płużnica.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do siedziby Towarzystwa.

Formularz zgłoszeniowy