Aktywni seniorzy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.04.2015 roku realizuje projekt pt: „Czy sześćdziesiąt czy też naście zawsze wspólne integracje”. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2015 roku i współfinansowane jest ze środków otrzymanych ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

Projekt ma na celu aktywizację 40 osób starszych 60+ oraz ich integrację z młodzieżą w gminie Płużnica i wzrost ich aktywności społecznej poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach artystycznych, zajęciach sportowych, wykładach i zajęciach integracyjnych z młodzieżą (40 osób).