Dobre klimaty – podsumowanie

Projekt „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” realizowany był w okresie od 1 listopada 2013 do 30 czerwca 2015. Liderem w projekcie było Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a partnerami Gmina Płużnica i Gmina Gruta.

W okresie realizacji projektu funkcjonowały biura Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, jedno w Gminie Płużnica i jedno w Gminie Gruta.

Utworzone zostały portale gminne: www.ngo.gruta.pl i www.ngo.pluznica.pl

W Gminie Gruta powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia:
– Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – w terminach 11-15.02.2014, 11-15.03.2014, 8-12.04.2014
– Zadania i zasady funkcjonowania Gminnych Rad Działalności pożytku Publicznego – 18-19.05.2015
– Partnerstwo lokalne na rzecz wspierania rozwoju i wsparcia trzeciego sektora – 17-19.03.2015

Zorganizowane zostały 4 Festiwale Aktywności Lokalnej:
– Gmina Gruta – 24.08.2014 i 20.06.2015
– Gmina Płużnica – 25.05.2014 i 28.06.2015

Odbyły się 4 Gminne Fora Organizacji Pozarządowych:
– Gmina Gruta – 15.10.2014 i 12.06.2015
– Gmina Płużnica – 19.09.2014 i 29.05.2015

W trakcie realizacji projektu w gminach Płużnica i Gruta odbyło się:
– 7 posiedzeń członków Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
– 6 forów dyskusyjnych
– 6 spotkań grup roboczych

Udzielono łącznie 545 godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego, Pełnomocników ds. współpracy z ngo. Zakres prowadzonego doradztwa był bardzo szeroki w zależności od potrzeb różnych grup.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.