- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Gminne Forum Organizacji Pozarządowych w Płużnicy

W dniu 29 maja 2015 roku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele III sektora z terenu Gminy Płużnica.

Forum było doskonałą okazją do podsumowania działalności ngo oraz wymianą doświadczeń.

Podczas spotkania został zaprezentowany program współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem za poprzedni rok.

Przedstawiony został także Model Współpracy który został wypracowany wspólnie z uczestnikami warsztatów w ramach projektu „Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta.

Zestawienia wyników badań

Lokalny Indeks Współpracy

Prezentacja