Model współpracy

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z Gminy Płużnica i Gminy Gruta zakończyły prace nad dokumentem „Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Prace nad dokumentem trwały od lutego 2014 roku w ramach realizacji projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”

Gmina Płużnica – Model współpracy

Gmina Gruta – Model współpracy