Bezpłatne badania profilaktyczne – „Przebadaj się i wygraj!”

Przypominamy, że w Ośrodkach Zdrowia SP ZOZ Płużnica (Płużnica, Nowa Wieś Królewska) wykonywane są bezpłatne badania w ramach projektu pn. „PL 13”!!! Można również skorzystać z usług innych ośrodków na terenie powiatu wąbrzeskiego. Ich lista znajduje się na stronie www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl w zakładce Badania – gdzie się zgłosić,    Badania profilaktyczne prowadzone są w celu zmniejszenia zachorowalności na nowotwory. Skierowane są do mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, w tym mieszkańców gminy Płużnica.
Na badania zapraszamy kobiety urodzone w latach 1936-1970 oraz mężczyzn urodzonych 1941-1975.
Badania obejmują następujące grupy:
Kobiety:
•w zakresie diagnostyki nowotworu oskrzeli i płuc w wieku 50-69 lat
•w zakresie diagnostyki nowotworu jelita grubego w wieku 50 -74 lat
•w zakresie diagnostyki nowotworu piersi w wieku 40 – 50 lat
 Mężczyźni:
•w zakresie diagnostyki nowotworu oskrzeli i płuc w wieku 45-74 lat
•w zakresie diagnostyki nowotworu jelita grubego w wieku 45 -79 lat
•w zakresie diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego w wieku 50 – 74 lat
Zapraszamy mieszkańców kwalifikujących się do danej grupy wiekowej do udziału w badaniach. Osoba chcąca wziąć udział w badaniach musi dokonać rejestracji w ośrodku zdrowia, a następnie udać się na umówioną wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i wstępnych badań skieruje na badania specjalistyczne.

W celu rejestracji należy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów:Ośrodek Zdrowia w Płużnicy 56 688 72 99
Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej 56 688 77 99

Po zakończonych badaniach każdy z pacjentów otrzyma nagrodę rzeczową (elektryczną szczoteczkę do zębów lub ciśnieniomierz).
Projekt realizowany jest w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Szczegółowe informacje – koordynator gminny Elżbieta Wiśniewska, tel. 56 6875211, e-mail e.wisniewska@pluznica.pl

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134