Przedsiębiorstwo społeczne: wypożyczalnia rowerów i winehouse w Temi

Wspólnota Temi otwiera, dzięki wsparciu programu Polskiej Pomocy finansowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w pełni wyposażony winehouse oraz trasy rowerowe w rejonie Gremi, w Kachetii.

To element projektu „Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI” i szerszego, długotrwałego wsparcia którego udzielają organizacji polskie NGO: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica i Fundacja Polityki Rozwojowej.

W tym roku w ramach projektu finansowanego przez Polską Pomoc w Temi udało się wyposażyć w profesjonalny sprzęt kuchenny winehouse prowadzony przez Temi. Z polskich pieniędzy kupiono m.in. efektywną, ekologiczną zmywarkę, profesjonalne piece, zlewy i naczynia dopuszczone do użytku w restauracjach. Umożliwi to uzupełnienie oferty ośrodka, która słynie ze produkcji i sprzedaży ekologicznych win sporządzanych w glinianych kadziach (clay tanks) queri.

Celem projektu jest wsparcie stabilności finansowej ośrodka, umożliwienie mu zarabiania na siebie w formule przedsiębiorczości społecznej. Wszystkie dochody z organizowanych w Temi eventów, degustacji wina i poczęstunków – dla turystów lub na zamówienie korporacji – są przekazywane na potrzeby podopiecznych Temi.

Obok tego wsparcia w ramach projektu zostały kupione rowery, wraz z całym wyposażeniem obejmującym m.in. kaski i sygnały odblaskowe, które pozwolą TEMI na prowadzenie wypożyczalni. Poprowadzono też trzy trasy rowerowe o różnym stopniu trudności – pierwsze z nich są dostępne w aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.bikeandwine.org

Ma ona włączać TEMI do sieci współpracujących ze sobą winnic, niwelując bariery społeczne dotyczące osób niepełnosprawnych.

Długofalowym celem współpracy jest połączenie winiarni siecią rowerową, na trasie której będą dostępne produkty regionalne i która będzie oferowała możliwość próbowania wina queri produkowanego przez różnych producentów, zarówno komercyjnych, jak niekomercyjnych.

Wyposażenie restauracji i opracowanie tras rowerowych wpisuje się we wcześniejsze wsparcie TEMI. W 2014 roku polskie organizacje wspierały włączenie do oferty ośrodka produktów regionalnych, wykonywanych w filozofii slow food – m.in. regionalnych musztard, sosów do mięs, sosów chutney. Wymierną pomocą był też zakup tanków do produkcji wina i przechowywania świeżej wody.

Wartość całego projektu to ok. 60 000 EUR. Około 25 000 jest przeznaczone na zakupy sprzętu. Pozostała część dotacji, na wsparcie tzw. Umiejętności miękkich – przekazanie polskich doświadczeń dotyczących przedsiębiorczości społecznej, marketing produktów regionalnych i slow food, study tour kadry ośrodka do Polski.

Kim są partnerzy projektu:

TEMI Community to organizacja działająca od 1989 roku na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych w regionie Kachetii, w Gruzji zarejestrowana i działająca zgodnie z gruzińskim prawem dotyczącym instytucji charytatywnych. Organizacja posiada winnice, produkuje własne, ekologiczne wino – nagradzane na wystawach międzynarodowych. Prowadzi też ekologiczną szklarnię i nowocześnie wyposażoną stolarnię. Wszystkie te inwestycje są wspierane przez osoby prywatne i donorów międzynarodowych, z Japonii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. W ośrodku przebywa obecnie 80 osób.

Więcej na: http://www.temi-community.org/

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica: działa od 1998 roku na rzecz rozwiązywania problemów ekonomicznych i gospodarczych społeczności lokalnych, a także wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców gminy Płużnica i regionu Kujawsko-Pomorskiego. Towarzystwo prowadzi m.in. liceum dla dorosłych i tzw. Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w przeszłości poświadczała kredyty udzielane mieszkańcom wsi.

Fundacja Polityki Rozwojowej: działa od 2010 roku wspierając organizacje partnerskie o charakterze społecznym w Gruzji, na Białorusi, Mołdowie, Ukrainie oraz Tunezji. Skupia się na poszukiwaniu najlepszych europejskich praktyk dla swoich partnerów, szczególnie praktyk dotyczących transformacji ustrojowej i gospodarczej. Wspiera też rozwój organizacji partnerskich, dba o jakość i trwałość prowadzonych działań, a przede wszystkim – pomaga pozyskać środki na działalność statutową. FPR skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach dotyczących przedsiębiorczości społecznej, innowacyjnych rozwiązań IT, wsparcia osób niepełnosprawnych – szczególnie umysłowo, wsparcia rozwoju regionalnego szczególnie poprzez rozwiązania związane z promocją produktów regionalnych.

Więcej informacji:

Mirosława Tomasik (PL) +48 605 268 462

Lela Potskhverashvili (GE, EN, PL) +995 577 32 70 09

Mari Kachlishvili (GE, RU, EN) +995 599 53 57 12

Wojciech Szpociński (EN, RU, PL) +48 501 506 042