„Czy sześćdziesiąt czy też naście…” – zakończenie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zakończyło realizację projektu pt: „Czy sześćdziesiąt czy też naście zawsze wspólne integracje”. Zadanie realizowane było w okresie 01.04.2015 – 31.12.2015 roku, a współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie trwania projektu przeprowadzono 42 godziny zajęć sekcji artystycznej, 42 godziny zajęć sekcji rekreacyjno-sportowej oraz odbyło się 8 spotkań integracyjnych, w których udział wzięło 186 osób. Każda z 4 grup wzięła udział w 2-godzinnym szkoleniu „Wolontariusz/-ka służy pomocą”