Konferencja „Przedsiębiorcze i niezależne NGO”

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, pragnie zaprosić na konferencję „Przedsiębiorcze i niezależne NGO” dofinansowaną ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wystąpienia podczas konferencji będą poświęcone głównie wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie rozpoczęcia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, jak i funduszom europejskim na ich działalność i rozwój na lata 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 16 grudnia (środa) w godzinach 10.00 – 14.30 w sali konferencyjnej Sienna Training Centre, przy ulicy Siennej 73, w Warszawie (okolice Dworca Centralnego).

Zachęcamy do zgłaszania się na konferencję oraz do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk działalności odpłatnej / gospodarczej organizacji pozarządowych, które będę dostępne na stronie internetowej projektu od 16 grudnia 2015 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów za dojazd na konferencję.

Szczegółowe informacje o konferencji w tym program i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie FAOW http://www.faow.org.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/350-zaproszenie-na-konferenje-przedsiebiorcze-i-niezalezne-ngo