Punkt konsultacyjny

Informujemy, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. na terenie gminy Płużnica prowadzony będzie Punkt konsultacyjny.

Będzie można  zaciągnąć porady i wiedzy dotyczącej przyszłego okresu programowania, planów LGD na przyszły okres, w tym planów budżetowania środków na poszczególne cele, przedsięwzięcia. Będzie można zapoznać się z planowanymi kryteriami wyboru operacji, stosowanymi podczas ogłaszania konkursów.

To jest ostatni czas na wniesienie swoich uwag, propozycji, sugestii.

Szczegóły na plakacie – Plakat