„Szkolenie dla NGO”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”.

oferta

zaproszenie