Zakończenie realizacji projektu – UTW

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zakończyło realizację projektu pt: „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Płużnica”. Zadanie realizowane było w okresie 15.02.2015 – 15.12.2015 roku, a współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Płużnica.

W okresie trwania projektu przeprowadzono 32 godziny zajęć sekcji artystycznej, 32 godziny zajęć sekcji rekreacyjno-sportowej oraz odbyło się 8 spotkań integracyjnych, w których udział wzięło 186 osób.