„Zakończenie realizacji projektu”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zakończyło realizację projektu pt: „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Zadanie realizowane było w okresie 15.02.2015-15.12.2015 roku, a współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Płużnica.

Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica poprzez doradztwo w zakresie finansów, księgowości, aspektów prawnych oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych przez członków organizacji pozarządowych. W okresie trwania projektu udzielono 100 godzin porad dla 13 organizacji pozarządowych, 2 grupom nieformalnym oraz 1 Parafii.

„Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica”