Nieodpłatna pomoc prawna

logotyp ms z godlem w orientacji poziomej

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od dnia 1 stycznia 2016 roku prowadzi na terenie powiatu wąbrzeskiego i powiatu chełmińskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których radca prawny udziela bezpłatnej pomocy i porad osobom uprawnionym.

herb

Powiat Wąbrzeski:

Wąbrzeźno – Urząd Skarbowy, ul. M. Rataja 2,

od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Wąbrzeskiego

Herb powiatu chelminskiego 2015

Powiat Chełmiński:

1) Chełmno – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, pokój nr 7
2) Unisław – Urząd Gminy, ul. Parkowa 20, tel. 56 686-87-29
3) Papowo Biskupie – Urząd Gminy, Papowo Biskupie 128, II piętro
4) Chełmno – Starostwo Powiatowe, ul. Harcerska 1, pokój nr 12, tel. 56 677-24-23

 

 Lp. Lokalizacja                      Tygodniowy rozkład pracy                                                       
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. PCPR w Chełmnie 11:30 – 15:30  –  –  –  –
2. UG Unisław  – 12:00 – 16:00  –  –  –
3. UG Papowo Biskupie  –  – 11:30 – 15:30 11:30 – 15:30  –
4. Starostwo Powiatowe
w Chełmnie
 –  –  –  – 11:30 – 15:30

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Chełmińskiego

Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest dla:
1) osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in:
– długotrwałej lub ciężkiej choroby
– wielodzietności
– potrzeby ochrony macierzyństwa
– przemocy w rodzinie
– sieroctwa
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
– niepełnosprawności
– bezrobocia
– ubóstwa
2) młodzieży do 26. roku życia
3) seniorów po ukończeniu 65. lat
4) kombatantów i weteranów
5) osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny
6) każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
– katastrofą naturalną
– awarią techniczną
– klęską żywiołową

Dziedzina prawa, z której można udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej:
– prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
– sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków
– sprawa dotycząca alimentów
– sprawa z zakresu prawa pracy
– sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
– sprawa z zakresu prawa cywilnego z wyłączeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadkowego
– sprawa z zakresu prawa rzeczowego
– sprawa z zakresu prawa spadkowego
– sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
– sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego
– sprawa z zakresu prawa karnego
– sprawa z zakresu prawa podatkowego

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).