„Nabór wniosków na mikrogranty III edycja ogłoszony”

Rozpoczyna się III nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Inicjuj z FIO” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

OPERATORZY PROJEKTU:

Ośrodek TŁOK – powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński. Więcej na www.trgp.org.pl.

Wnioski można składać:

– osobiście w Biurze Operatora w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 do dnia 29.01.2016 r. do godz. 16.00,

– drogą pocztową do dnia 30.01.2016 r. (decyduje data stempla).

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji wniosku i budżetu w punktach doradczych Operatorów. Jeden wniosek można skonsultować tylko 1 raz.

Wnioski z powiatów obsługiwanych przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica można konsultować osobiście po umówieniu się na spotkanie z doradcą lub w formie elektronicznej, przesyłając wniosek i budżet na adres trgp@trgp.org.pl,.

Elektronicznie dokumenty do konsultacji można przesyłać do dnia 23.01.2016 r.

Ze względów organizacyjnych na spotkanie indywidualne z doradcą prosimy o umówienie się najpóźniej do dnia 16.01.2016 do godz. 16.00.

Dane kontaktowe do doradców:
-Mirosława Tomasik, Tel. 605-268-462, e-mail: tomasikm@mga.com.pl
-Maciej Puchała, Tel. 605-284-932, e-mail: dl-p02@wp.pl

Kontakt telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia w konkursie:

Młode organizacje pozarządowe 1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Płyta cd/dvd w 1 egz. na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)
  • aktualny KRS
  • statut
 Grupy nieformalne/samopomocowe posiadające Opiekuna –organizację pozarządową 1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o współpracy między grupą a Opiekunem w 1 egz. w wersji papierowej

3. Płyta cd/dvd w 1 egz. na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)
Grupy nieformalne/samopomocowe nie posiadające Opiekuna  1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Płyta cd/dvd w 1 egz. na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)

W miarę możliwości druk dokumentów powinien być dwustronny, a egzemplarze spięte w skoroszycie z europerforacją. Płyta powinna być opisana: tytuł projektu oraz nazwa organizacji lub imię i nazwisko lidera. Prosimy nie przesyłać dokumentów w kopertach bąbelkowych.

Harmonogram III edycji konkursu:

04.01.2016 – ogłoszenie konkursu

04.01.2016 – 30.01.2016 – nabór wniosków

30.01.2016 – 25.03.2016 – ocena i ogłoszenie wyników

25.03.2016 – 30.03.2016 – podpisywanie umów

01.04.2016 – 15.10.2016 –  realizacja projektów

Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej do Operatorów właściwych ze względu na siedzibę organizacji/grupy: dla wnioskodawców z powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

87-214 Płużnica

z dopiskiem na kopercie „Inicjuj z FIO”

W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek o przyznanie mikrodotacji

Budżet Inicjuj z FIO wersja Microsoft Office Excel

Budżet Inicjuj z FIO wersja Microsoft Office Excel 97-2003

Umowa o współpracy

Regulamin konkursu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej