Aktywni seniorzy – Uniwersytet III Wieku w gminie Płużnica

Od 15 lutego 2016 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło realizację projektu pt. „Aktywni seniorzy – Uniwersytet III Wieku w gminie Płużnica”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja seniorów 60+ oraz ich integracja z młodzieżą.

Projekt „Aktywny senior – Uniwersytet III Wieku w gminie Płużnica” realizowany będzie przez 10 miesięcy. W ramach projektu na terenie gminy prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze, zajęcia sportowe oraz spotkania integrujące społeczność lokalną w 4 Klubach Seniora. Zajęcia skierowane są do 48 osób (seniorów 60+) z gminy Płużnica, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoją wiedzę i umiejętności.

Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica.