Informacje „Inicjuj z FIO”

Informacja dla wnioskodawców którzy nie otrzymali dofinansowania

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, informuje że obecnie wysyłamy informacje wnioskodawcom którzy nie otrzymali dofinansowania ze względu na zbyt małą liczbę punktów i wnioskodawcom którzy odpadli na etapie oceny formalnej.

Wysyłka informacji prowadzona jest droga elektroniczną.

Informacja dla wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie

  1. Młode organizacje – umowę podpisują przedstawiciele młodej organizacji zgodnie z reprezentacją w KRS.
  2. Grupy nieformalne/samopomocowe z opiekunem – umowę podpisuje lider grupy oraz przedstawiciele organizacji opiekuna – zgodnie z reprezentacją w KRS.
  3. Grupy nieformalne/samopomocowe bez opiekuna –umowę podpisuje lider grupy.

Na podpisanie umowy zapraszamy do siedziby operatora:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,
87-214 Płużnica (budynek straży Pożarnej I Pietro)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00.

Aby umówić się na podpisanie umowy należy skontaktować się z pracownikami TRGP telefonicznie bądź mailowo, 56 688-75-20, 56 687-39-09, trgp@trgp.org.pl